ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรียินดีต้อนรับ

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การดำเนินชีวิต

รักที่ให้ เท่าฟ้า ไม่น่าพอ

เริ่มลืมตา เห็นหน้า ใครคนแรก หูจำแนก แปลกใจ เรียกลูกจ๋า

สองมือช้อน นอนแนบ แอบอุรา ใครกันหนา วาจา น่ารักจัง

หิวคอยป้อน ซ้อนตัก รักที่สุด ปลอบให้หยุด ร่ำไห้ คล้ายมนต์ขลัง

ลูกป่วยไข้ ใจเธอ ร่ำร้องดัง น้ำตาหลั่ง ดังวิญญาณ์ ถูกคร่าไป

ป้องประคอง มองตาม ยามตั้งไข่ กำลังใจ ให้ก้าว เท้าข้างไหน

ล้มรีบเข้า เป่าเพี้ยง หายเร็วไว โอ้ดวงใจ ใครเล่า สอนเราเดิน

เธอคือครู ผู้เริ่ม เติมชีวิต เป็นมิ่งมิตร คู่คิด ไม่ห่างเหิน

มีภัยมา ปกป้อง พร้อมเผชิญ ความรักเกิน ฟ้าใหญ่ โอ้ใครกัน

รักเกินกว่า นิยาม คำว่ารัก จงตระหนัก ความจริงแท้ ไม่แปรผัน

ใครกันเล่า รักเจ้า เท่าชีวัน คอยป้องกัน กล่อมเห่ ไกวเปลนอน

ขอบฟ้ากว้าง เส้นทาง ยังห่างลิบ แนบกระซิบ ลูกน้อย คอยสั่งสอน

ความวิบาก ขวากหนาม ยามที่จร ช่วยริดรอน ถากถาง เดินทางเป็น

ประโลมใจ ให้ลูก อย่าเขลาขลาด แม้พลั้งพลาด เตือนติ สติเห็น

โอบกอดเจ้า เฝ้าถาม ยามหนาวเย็น ดุจดังเป็น มิตรแท้ แก้ทุกข์คลาย

สุดหนทาง ต้องวาง ดวงใจส่ง ลูกยังคง ก้าวไป ด้วยใจหมาย

คอยส่งจิต ตามติด ชิดข้างกาย สร้างแรงใจ ผ่านประตู สู่เส้นชัย

ลูกยืนหยัด เป็นคน พึ่งตนได้ คุณยิ่งใหญ่ ไร้คำ ขับขานไข

เปรียบยิ่งกว่า ฟากฟ้า นภาลัย รักที่ให้ “แม่” เท่าฟ้า ไม่น่าพอ
.....ขอบคุณบทความจาก ธรรมจักร......

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนะนำหนังสือ
วางลงก็เป็นสุข

เคล็ดลับของความสุขคือการ "ปล่อยวาง" ปัญหาทุกข์ใจมักเป็นเส้นผมบังภูเขา หนังสือเล่มนี้

จะช่วยชี้ทางสว่าง ผ่านบทความเข้าใจง่ายอ่านสนุกทั้งห้าบท นำไปสู่การค้นพบความสุขที่แท้จริง

แล้วคุณจะรู้ว่า ที่แท้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล แค่วางลง ก็เป็นสุขแล้ว

มุมเด็ก
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนที่


ประวัติห้องสมุด


ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี


สถานที่ตั้ง
บริเวณวัดกุยบุรี ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลาทำการ
เปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 681960
หมายเลขโทรสาร 032 - 682446

ประวัติความเป็นมา
พระครูประยุตวรกิจ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี มีความประสงค์ให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชนขึ้นในท้องที่อำเภอกุยบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนแ ละประชาชน เนื่องจากอำเภอกุยบุรี ยังไม่มีแหล่งบริการความรู้ดังกล่าว จึงอนุญาตให้ กรมการศึกษานอกโรงเรียนใช้ส่วนหนึ่งของอาคารศาลาการเปรียญ ชั้นล่างเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี โดยจะให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่หนังสือที่วางหนังสือพิมพ์ ต่อมาทางจังหวัดร่วมกับอำเภอกุยบุรี และเจ้าอาวาสวัดกุยบุรี ได้พิจารณาใหม่ดังนี้
ขอเปลี่ยนอาคารห้องสมุดจากตามที่ยินยอมไว้เดิมจากอาคารศาลาการเปรียญ เป็นอาคารจัตุรมุขของวัดกุยบุรี หากกรมการศึกษานอกโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า ศาลาจัตุรมุขไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นห้องสมุดฯ ทางวัดอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดตั้งอาคารห้องสมุดตามรูปแบบของกรมได้ อำเภอกุยบุรีจึงได้รับงบประมาณ ในการสร้างห้องสมุดประชาชนจำนวน 1 แห่ง ณ วัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณของกรมการศึกานอกโรงเรียน ประจำปี 2530 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) วัดกุยบุรีโดยพระครูปยุตวรกิจ เจ้าอาวาส บริจาคเงินสมทบ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดกุยบุรี จำนวน 100 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างห้องสมุด ประชาชนได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และประกาศตั้งให้เป็นห้องสมุดประชาชน ในความดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชื่อว่า “ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ” (หลวงพ่อในกุฏิอุปถัมป์) กระทำพิธีเปิดอาคาร สามารถให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2530 เป็นต้นมา